© 2014.  RAMTECH  Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Ramtech d.o.o.

CERTIFIKACIJA GRAĐEVNIH PROIZVODA

 

RAMTECH d.o.o., Odjel za Certifikaciju (Ramtech CO) akreditirano je certifikacijsko tijelo za proizvode prema normi HRN EN ISO/IEC 17065 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu
(Potvrde o akreditaciji broj 3262). Tako je Ramtech CO osposobljen za certifikaciju sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje:

• bitumenskih mješavina;

• bitumena i bitumenskih veziva;

• kamenih agregata i

• površinskih obrada.

Dana 01.07.2013. kada je republika Hrvatska postala članicom Europske Unije, na snagu su stupila dva dokumenta koji su značajno izmijenili postupak certifikacije građevnih proizvoda:

• u Europi: Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o  utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ, i

• u Hrvatskoj: novi Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13).

 

Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima, provodi se u:

• usklađenom području (glava II ZGP)-podrazumijeva primjenu Uredbe 305/2011 i obuhvaća proizvode za koje postoji usklađena tehnička specifikacija;

• neusklađenom području-(glava III ZGP)-obuhvaća sve ostale proizvode.

U usklađenom području Ramtech CO je prijavljeno tijelo (Notified Body) broj NB 2484 za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje u sustavu 2+ ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda za područje bitumenskih mješavina, bitumena, bitumenskih veziva, agregata i površinskih obrada. Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava detaljno su  navedeni u Prilogu V Uredbe.

Za stavljanje proizvoda na raspolaganje na tržište, odnosno uporabu za građenje, ovisno o datumu kada su postupci započeti, proizvođači imaju ove mogućnosti:

 

Postupak certifikacije te zahtjevi koji moraju biti zadovoljeni za dobivanje i održavanje valjanosti Certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje, te prava i obaveze Ramtech CO i proizvođača odnosno podnositelja zahtjeva,  navedeni su u dokumentu Pravila za certifikaciju (PSC46). Po prihvaćenoj ponudi i sklopljenom Ugovoru o certifikaciji, proizvođač podnosi Prijavu za certifikaciju.

 

Registar valjanih potvrda i certifikata dostupan je na internet stranici RAMTECH d.o.o.

CSS3 animation
--> --> --> --> --> --> --> --> -->